new-years-day-3683748_1920_edited.jpg

Trenger du hjelp til Årsoppgjøret?

Årsregnskapet gir oversikt over virksomhetens resultat ved slutten av et regnskapsår. Det sier også noe om virksomhetens økonomiske situasjon ved slutten av året. Er du regnskapspliktig må du levere skattemelding til Skatteetaten, og i tillegg sende årsregnskap og eventuell årsberetning til Regnskapsregisteret. 

Dette kan være en stor jobb. Bruker du mye tid på dette eller er du usikker på om det blir riktig? Ta kontakt med oss for å få hjelp.

Vi legger vekt på en god dialog med våre kunder for å oppnå et best mulig resultat av bedriftens regnskap og årsoppgjør.

 

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende vedlegg (næringsoppgave etc.)

  • Innsendelse av Aksjonærregisteroppgaver

  • Skatteberegning

  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter

  • Utbytteberegning

  • Kontroll av skatteoppgjøret