top of page

Vi har spesialkompetanse på landbruk

Landbruksnæringen har særskilte lover og regler i forhold til alminnelig næring. Det er derfor viktig å

velge et regnskapsbyrå som har god kunnskap om spesialitetene innen jord- og skogbruk.

farmers in agriculture have to reckon wi

Lang erfaring og inngående kjennskap til bransjen

Agil Regnskap har levert regnskapstjenester til landbruket i 30 år og kjenner bransjen godt. Flere av våre regnskapsførere har vært, eller er, aktive bønder. I tillegg har vi en avdeling som er kundesenter for Skifteplan, som er et planleggingsprogram for planteproduksjon.

I løpet av våre mange år i fagfeltet har vi opparbeidet oss inngående kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder for henholdsvis jord- og skogbruk, som for eksempel regelverk om jordbruksfradrag, tømmerkonto og tilskuddsordninger. Vi har vært innom de fleste driftsgrener innen både husdyr- og planteproduksjon, og kjenner disse godt.

Vi forstår utfordringene innen landbruk

I landbruk er det store variasjoner i inntekter innen året, og fra år til år. Dette krever god kunnskap når det kommer til økonomi- og skatteplanlegging.

Kombinasjon av næringer

Vår erfaring er at landbruksvirksomhet ofte kombineres med alminnelig næring. Det løser vi greit i økonomisystemet Agro Økonomi, som er tilrettelagt for nettopp dette. Her bokfører vi på ulike avdelinger med ulike skatteregler, og alt samles til èn felles næringsoppgave og skattemelding.

Store muligheter for god skatteplanlegging

I et aksjeselskap med løpende virksomhet er skatteplanleggingen relativt enkel. I landbruket er det derimot store muligheter for effektiv skatteplanlegging framover i tid. Med mange ulike lover og regler, som blant annet jordbruksfradrag og tømmerkonto, kreves det god oversikt og ikke minst god planlegging. Ved å gjøre løpende vurderinger rundt skatteplanleggingen hvert år har du mulighet til å posisjonere deg fordelaktig for årene som kommer.

God skatteplanlegging handler ikke bare om å spare skatt, men også om å opparbeide seg gode rettigheter for sykepenger og pensjon.

Bruk mindre tid på administrasjon med effektive digitale løsninger

Gode rutiner

Når vi tar over et regnskap, vil vi alltid samarbeide med kunden for å finne den mest hensiktsmessige løsningen. Vi tar en gjennomgang av de nåværende rutinene, og ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Våre løsninger kan gi en tilnærmet heldigital hverdag, hvor alle fakturaer kjøres på samme måte inn i regnskapet.

Avregninger for slakt og lignende kan også importeres direkte. Dette sørger for minimal tidsbruk til administrative oppgaver.

Vårt mål er at du ved dette skal få mer tid til den egentlige driften din. Løsningene våre er brukervennlige og gir full oversikt over økonomien til enhver tid.

 

Ta kontakt med Agil Regnskap

Har du behov for økonomisk rådgivning eller andre regnskapstjenester til din landbruksvirksomhet? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Send oss en epost eller ring oss +47 33 07 19 80. 

Du kan også sende en henvendelse via kontaktskjema under.

KONTAKT OSS

Agil Regnskap

Kopstadveien 19 B

3180 Nykirke

post@agilkompetanse.no

Tel: 33 07 19 80

Takk for at du tok kontakt!

bottom of page