top of page

Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for Agil Kompetanse AS sine nettsider.
Agil Kompetanse AS (org.nr. 998297702) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som hentes inn på nettsidene agilkompetanse.no og agilregnskap.no og de elektroniske bestillingsskjemaene som ligger der.

 

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapslene har som formål å kunne gi oss en statistikk over besøk og tilpasse våre nettsider, agilkompetanse.no og agilregnskap.no.

​Når du besøker nettsiden vil et informasjonskapselbanner vises nederst på siden.
Inntil du samtykker i bruk av informasjonskapsler gjennom dette banneret, vil informasjonskapslene ikke bli aktivert. 
Har du samtykket til bruk av informasjonskapsler, men ønsker disse slettet, kan du gjøre dette ved å slette nettleserdata fra din nettleser.

- Chrome nettleser: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no
- Edge nettleser: https://support.microsoft.com/nb-no/help/4027947/windows-delete-cookiesr.

 

3. Personopplysninger som lagres ved bruk av påmeldingsskjemaer

Agil Kompetanse AS samler inn personopplysninger som du selv oppgir til oss gjennom utfylling av elektroniske skjemaer for påmelding til webinarer/kurs og registrering av samarbeidsavtaler.

Personopplysninger som innhentes:
- Kontaktperson (navn)
- Adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse

Formål med behandlingen

Formålet med innhenting og registrering av personopplysninger er knyttet til behandlingen av de skjemaene Agil Kompetanse mottar.
For å kunne behandle en bestilling er vi avhengig av kontaktinformasjon, herunder navn på kontaktperson, telefon, epost, og adresse.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling.

 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle formålet med bestillingen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art 6 (b). Der du har samtykket vil opplysningene også benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

5. Innhenting av personopplysninger

Kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger hentet inn via elektroniske påmeldingskjemaer blir lagret i vårt kundearkiv og epost.
Våre databehandlere og underleverandører vil oppbevare personopplysningene innenfor Norge og EU/EØS i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester på våre nettsider blir brukt.
For eksempel måler vi antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.
Statistikk om brukere og trafikk brukes i en sammenkoblet form, og ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

​Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.
Agil Kompetanse AS benytter underleverandører til å lagre og behandle dataene.
Slike underleverandører kan databehandle opplysninger på vegne av Agil Kompetanse AS, men kan ikke benytte personopplysninger til andre formål.

Våre databehandlere og underleverandører:
- Microsoft (Lagring av epost)
- Jotform (Elektroniske skjemaer)
- Wix (Nettsideleverandør)

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Rettigheter for den registrerte

​Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi benytter og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Agil Kompetanse AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

8. Informasjonssikkerhet

Agil Kompetanse AS skal påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter, har adekvat informasjon og rutiner på plass for å sikre at opplysningene blir brukt i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 

 

9. Endring i erklæringen

​Agil Kompetanse AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Agil Kompetanse AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

 

10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
post@agilkompetanse.no

Agil Kompetanse AS
Kopstadveien 19 B

3180 Nykirke

 

Sist oppdatert 28.09.2020

bottom of page